Regio: Utrecht, Leidsche Rijn, Vleuten, De Meern, Maarssen

Regio: Utrecht, Leidsche Rijn, Vleuten, De Meern, Maarssen, Harmelen

K

 KRAGT Training

Weerbaarheid en sociale vaardigheden

Zit je kind niet lekker in haar vel, heeft het weinig zelfvertrouwen en is het onzeker?
Voelt je kind zich anders en niet begrepen?

Is je kind hoogsensitief/ hooggevoelig en ondervind het hier last van?

Lukt het je kind niet goed om zijn/haar grenzen aan te geven of doet je kind dit onhandig?
Heeft je kind moeite met het vragen om hulp terwijl het dit wel nodig heeft?
Heeft je kind last van faalangst?

Vindt je kind moeilijk aansluiting bij leeftijdsgenoten, gaat het maken en behouden van contacten moeizaam, en heeft je kind hierdoor minder vrienden dan het zou willen?

Vraagt je kind veel (negatieve) aandacht?

Wordt je kind gepest of is je kind zelf aan het pesten?
Merk je dat je kind hierdoor (de laatste tijd) vastloopt: thuis, op school, in het contact met vrienden of op de sport- of hobbyclub?
Trekt je kind zich daarom terug, is het verdrietig, of schiet het juist uit zijn slof en barst het uit van woede en boosheid?
Heeft je kind hierdoor meer spanning, onrust, frustraties, verdriet en boosheid?

BOOST HET ZELFVERTROUWEN VAN JE KIND

K

Terug in je KRAGT

Hoe zou het voor je kind zijn als het…

Weerbaarder wordt en groeit in zelfvertrouwen?

De eigen talenten en kwaliteiten (her)ontdekt en weet in te zetten?

Gemakkelijker en vol vertrouwen contact kan leggen en behouden met leeftijdsgenoten?

De eigen grenzen herkent maar ook beter en eerder durft aan te geven?

Weet om te gaan met verschillende gevoelens?

Om hulp durft te vragen wanneer het dit nodig heeft?

Zichzelf beter leert kennen en begrijpen?

Meer rust en ontspanning voelt in haar hoofd en lijf?

Weer straalt van geluk, blijdschap en energie?

In haar eigen KRAGT komt te staan? 

Dit is mogelijk door de KRAGT training

De KRAGT training is een krachtige creatieve groepstraining voor kinderen van 8 t/m 12 jaar om de weerbaarheid, sociale vaardigheden en het zelfbewustzijn te vergroten én te groeien in het zelfvertrouwen.

    KRAGT STAAT VOOR:

Wat is mijn plek?

Tijdens de KRAGT training leert je kind hoe het zich voelt en gedraagt binnen verschillende systemen zoals jullie gezin, familie, vrienden, school, sportteam en de wereld waarin we leven. Al deze systemen en ervaringen binnen deze systemen zijn verbonden met verleden, heden en de toekomst van je kind.

In elk systeem heeft je kind een ander rol en vertoont het een ander gedrag

Bijvoorbeeld: thuis is je kind de oudste en meestal open en vrolijk, terwijl het in de klas misschien een van de jongsten is en zich in die positie soms onzeker voelt, introvert gedrag laat zien of zichzelf soms buiten de groep plaatst of zelfs gepest wordt.

De uitdaging is om binnen elk systeem de eigen plek in te nemen

Hoe blijf je daarbij jezelf?

‘Wat is de invloedsfeer van anderen op jou?’ ‘Hoe geef je je grenzen aan en hoe kun je er toch bij horen zonder jezelf te verliezen en trouw te blijven aan je eigen gevoel?’

Ik laat je kind gedurende de training zien wat de keuzes zijn met betrekking tot loyaliteit in het gezin en de groep: erbij horen, (soms ten koste van jezelf) tegenover de andere keuze; dicht bij jezelf blijven, waardoor je jezelf mogelijk buiten de groep zou kunnen plaatsten.

Als kinderen zichzelf beter kennen en dit soort keuzes bewuster kunnen maken, hebben ze een sterke basis voor de verdere ontwikkeling.

Je kind leert zijn eigen grenzen en die van anderen kennen en respecteren

K

Er is ook aandacht voor

Hoe je om kunt gaan met…

Gevoeligheid

Faalangst

Onzekerheid

Hoe je goed voor jezelf en de ander zorgt

Je kind leert zijn eigen talenten en kwaliteiten beter kennen en gebruiken, waardoor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde toenemen.

Waar volgt je kind de training?

Ik geef de training bij mij op de praktijk. We werken gedurende 5 weken in een klein groepje van maximaal 6 kinderen. Elke week hebben we een les van circa 2 uur.

Door de grote diversiteit in dynamische oefeningen en creatieve werkvormen, leren de kinderen een verbinding te maken en te voelen tussen hoofd, hart en handen.  

De training kost €160. Dit is inclusief alle materialen, iets lekkers te eten en drinken.

In overleg en op verzoek kom ik ook naar uw locatie, op school en bij de naschoolse opvang. De training kan dan worden gegeven in groepen van maximaal zestien kinderen, begeleid door één of twee coaches (eventueel i.s.m. de leerkracht of pedagogisch medewerker). In dit geval wordt de training zoveel mogelijk afgestemd op uw wensen en wordt er in overleg een ander tarief afgesproken.